• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэАжиллах хүч гадаадад гаргах,

2018-05-09

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль зөрчих
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

2018-05-08

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль зөрчих