• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэБОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ. БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/40 тоот удирдамжийн дагуу Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр шалгалт хийлээ. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/40 тоот удирдамжийн дагуу Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр шалгалт хийлээ.