• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэУНААЧ ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ, ОСОЛ ГЭМТЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИИЛЬЕ Морь унаач хүүхэд бүрийг 'Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага" МNS 6264:2011 стандартад заасан дараах хувийн хэрэгслээр хангана уу. Үүнд: Хамгаалалтын дуулга, өвдгөвч тохойвч, нүдний шил

Зөвлөмж Таргаван тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль бусаар тарвага агнах асуудалд тавих хяналтыг эрчимжүүлэх тухай