• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэОнцлох мэдээ

Санал асуулга

Манай байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжид Та үнэлэлт өгнө үү?
Санал өгсөнд баярлалаа.

Зөвлөгөө

Зөвлөмж

2019-07-01

ЗӨВЛӨГӨӨ

2019-07-01

ЗӨВЛӨМЖ

2019-06-27

Зөвлөмж

2019-06-25

Зөвлөмж

2019-04-03

Малчин та

2018-06-27

Зөвлөмж

2018-06-27

Зөвлөмж

2018-06-25

Зөвлөмж

2018-05-30

Зөвлөмж

2018-05-25

ЗӨВЛӨМЖ

2018-05-15

Зөвлөмж

2018-05-04

Зөвлөмж

2018-05-01

Түүхий сүү

2018-04-09

Зөвлөмж

2018-03-12

Мөөгөнцөр

2018-03-12

ЗӨВЛӨМЖ

2018-03-02

Зөвлөмж

2018-02-20

Зөвлөмж

2018-01-29

Архины хор

2018-01-29

Транс тос

2018-01-15

Хоол хүнс

2017-12-07

Хяналт шалгалтын мэдээ

02/214

2017-12-13

01/27

2017-12-05

Томуу

2017-12-05