• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хүүхдийн бэлэг сонгохдоо анхаарах зүйлс

2019-12-03

Таны хүүхдийн ходоод хогын сав биш!!! Хүүхдийн бэлгэнд чанарын шаардлага хангасан, гарал үүсэл нь тодорхой эрүүл хүнс, чанарлаг бүтээгдэхүүнийг сонгоорой.