• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХУУЛЬ БУС ХУРААМЖИЙГ БУЦААН ОЛГУУЛЛАА

2019-12-03

ХУУЛЬ БУС ХУРААМЖИЙГ БУЦААН ОЛГУУЛЛАА Иргэдээс ирсэн гомдол мэдээллийн дагуу Ерөнхий боловсролын сургууль нь эцэг эхчүүдээс урлагийн үзлэг зохион байгуулахаар хураан авсан хууль бус төлбөр болох 1170000 / сая нэг зуун далан мянга/ төгрөгийг буцаан олгууллаа. Цаашид боловсролын салбарын удирдлага, багш, эцэг эхийн зөвлөл, хороод нь хууль бус төлбөр, хураамж авахгүй байхыг анхааруулж байна! ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР