• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХУУЛЬ БУСААР ЦАГААН ЗЭЭР АГНАСАН ЗӨРЧИЛ ИЛРҮҮЛЭН ШАЛГАЖ БАЙНА

2019-10-18

Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын нутаг дэвсгэрт хууль бусаар цагаан зээр агнасан зөрчил илрүүллээ.Шалгалтын явцад эрх бүхий албан тушаалтан 7 тооны цагаан зээрийг хураан авч, 7600 000 төгрөгийн экологи эдийн засгийн хохиролыг Засгийн газрын 2011 оны 23 дугаар тогтоолын дагуу тооцоод байна.
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР