• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ЛАБОРАТОРИ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨ ДАВУУЛАН БИЕЛҮҮЛЛЭЭ.

2019-09-17

Мэргэжлийн хяналтын газрын итгэмжлэгдсэн лаборатори 2019 оны 3-р улирлын байдлаар хүнсний бүтээгдэхүүн, ундны ус, агаар, арчдас, төмс хүнсний ногоо, ариутгалын бодис, үр тариа, сав баглаа боодол, хөрс, ариутгалын бодис, жимс жимсгэний 877 дээжинд 3063 үзүүлэлтээр сорилт шинжилгээ хийж орлогын төлөвлөгөөг 181 хувиар биелүүлээд байна. Тус лаборатори нь орлогын төлөвлөгөөг 2016 онд 191 хувь, 2017 онд 200 хувь, 2018 онд 141 хувиар биелүүлэ