• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МХЕГ-ийн даргын баталсан 01/11 тоот Стандартын шаардлагад нийцээгүй иодын агууламж, сав баглаа боодолтой хүнсний давсны худалдаалалтад урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн хүрээнд Хэнтий аймгийн худалдааны 55 цэг салбарт хяналт шалгалтыг хийлээ.

2019-09-02