• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажилтай холбогдуулан сумдын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж байна.

2019-08-21