• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Жаргалтхаан сумын Тэс петролиум ХХК-ийн ШТС-д зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

2019-08-21