• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН ДАГУУ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХАРИУЦЛАГА ТООЦЖЭЭ. "Иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналт", "Эрүүл аюулгүй орчин-таны оролцоо" сарын аянууд Хэнтий аймагт хэрэгжиж байгаа бөгөөд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2

2019-08-21