• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хэнтий аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль бусаар ан амьтан агнах, барих үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийв. Шалгалтын явцад хавханд орсон тарвагыг хавхнаас суллан тавьж, хавхаар ан амьтан агнадаг, барьдаг этгээдүүдийг холбогдуулан Зөрчлийн хэрэг үүсгэн ша

2019-07-09