• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

НААДМЫН ҮЕЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХАД АНХААРАХ АСУУДЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

2019-07-05