• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Зуны улиралд хэт халалтаас шалтгаалан ил задгай, тасалгааны температурт худалдаалж буй хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг худалдан авахгүй байхыг ТАНД ЗӨВЛӨЖ байна.

2019-07-03