• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МХЕГ-ын 01/40, 01/15 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгаалал, Авто зам, Авто тээвэр, өргөх машин механизмийн хяналтын чиглэлээр Чингис хот дотор 9 чиглэлд 6 км замын ажлыг гүйцэтгэгч Тэгшт плант ХХК, Хэрлэн сумын 3-р багт 200 хүүх

2019-07-03