• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЦЭВЭР УСНЫ ТӨВ ШУГАМ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН ЯВЦАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-06-20