• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЭМЧИЛГЭЭ ЭРҮҮЛ АХУЙ ,ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-05-31