• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Батноров сумын СӨБ-н үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ.

2019-05-27