• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

“Хүүхдийн баяр”-ын урьдчилан сэргийлэх болон төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ.

2019-05-21