• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Батширээт сумын Соёлын төв, ЭМТ, ЗДТГ, Биндэр сумын ЗДТГ, ЭМТ, цэцэрлэг, ЕБС-уудад төлөвлөгөөт шалгалт хийлээ.

2019-05-21