• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Батширээт, Биндэр сумд болон Хурх тосгоны Eрөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвүүдэд шалгалт хийлээ.

2019-05-21