• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Өмнөдэлгэр сум, Хурх тосгоны ЭМТ, ЕБС, цэцэрлэг, Соёлын төв, ЗДТГ-т ажиллалаа

2019-05-16