• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

” Нутгийн мана” ХХК-д урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ

2019-05-16