• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-05-06

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

  Бор-Өндөр, Дархан суманд боловсрол, уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 6 аж ахуйн нэгж байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулахаар төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж илэрсэн зөрчилд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээ авч, улсын байцаагчийн актаар 24,034,183 төгрөгийн илүү цагийн болон бусад төлбөрийг нөхөн олгуулахаар шийдвэрлэлээ.