• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Урьдчилан сэргийлэх хяналт

2019-05-06

      Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 01/09 тоот удирдамжийн дагуу Төр засгийн тэргүүн, зочин төлөөлөгчийн айлчлалын үед хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, илэрсэн дутагдлыг арилгуулах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Жаргалтхаан суманд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өглөө.