• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ажлын хувцсаа ажлын байрандаа өмсч хэвших

2019-04-24

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа хангаж ажиллахын тулд ажлын хувцсаа ажлын байрандаа өмсч хэвшихийг зөвлөж байна.