• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ШОШГОНЫ ЗӨВЛӨМЖ

2019-04-23

ЗӨВЛӨМЖ

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.6-д “импортын хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгод агуулагдах мэдээлэл МОНГОЛ, ЭСХҮЛ АНГЛИ, ОРОС ХЭЛНИЙ аль нэгээр бичигдсэн байна” гэж заагдсан байдаг тул хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч болон хэрэглэгч ТА хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгын мэдээллийг сайтар үзэж СОНГОЛТОО хийнэ үү.