• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ослоос урьдчилан сэргийлж ажиллах

2019-04-17

Үйлдвэрлэлийн ноцтой 1 ослын цаана 10 бэртэл, гэмтэл / ХЧТА/, өмчийн хохирол 30, осолд дөхсөн тохиолдол 600 байдгыг Германы судлаач Бёрд судалгаагаар тогтоосон байдаг. Иймд осолд дөхсөн тохиолдол бүрийг судалж, ослоос урьдчилан сэргийлж ажиллахыг ЗӨВЛӨЖ байна.