• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ДОТООД ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2019-04-17