• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙН АЮУЛААСУРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ.

2019-04-16

ОЙ, ХЭЭРИЙН