• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Түргэн гэмтэх бүтээгдэхүүнийг

2019-03-21

ЗӨВЛӨМЖ :

Хэрэглэгч ТА пицца, напелеон торт, түүхий болон чанасан өндөг гэх мэт түргэн гэмтэх бүтээгдэхүүнийг хөргүүрт хадгалж буй газраас худалдан авч байхыг зөвлөж байна.