• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Бор-Өндөр сумын Дашваанжил

2019-03-13

ИЛҮҮ ЦАГИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛСИЙГ ОЛГУУЛАХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

         Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан удирдамжаар Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг Бор-Өндөр сумын Дашваанжил ХХК-ийн АХЦС-38 салбарын үйл ажиллагаанд хийж, байгууллагын сургалт зохион байгуулан, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлага өглөө. Мөн ажилчдын дутуу олгосон илүү цагийн нэмэгдэл хөлсийг нөхөн олгуулахаар шийдвэрлэв.