• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хоолны газруудад хяналт

2019-03-13

ХООЛ ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХААР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

       Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд Хэрлэн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоолны газруудын хоол үйлдвэрлэлийн бүх үе шатанд хоол хүнсний гаралтай хордлого, халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлж, эрсдэлийг бууруулах зорилготойгоор төлөвлөгөөт шалгалт хийж байна.