• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЭМИЙН САНГУУДАД ШАЛГАЛТ

2019-03-12

ЭМИЙН САНГУУДАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА.

         Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм, биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр Хэрлэн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмийн сангуудад болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эмийн санд худалдаалагдаж буй эмийн хадгалалт, чанар аюулгүй байдал, жороор олгох эмийг жорын дагуу олгож буй эсэх, Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эм, эмнэлгийн хэрэгслээр иргэдэд үйлчилж байгаа эсэхэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж байна.