• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хүнсээ татан авахдаа

2019-03-11

Зөвлөмж
Хүнсний худалдаа эрхлэгч та бүхэн бараа татан авахдаа тухайн бүтээгдэхүүний хаяг шошгыг холбогдох хуулийн заалт, стандартын шаардлага хангасан эсэхийг сайтар хянаж авна уу.