• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХҮНСНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН

2019-03-11

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

ХҮНСНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧ ТАНД:

       Борлуулалтын хүчин чадлаас хэтрүүлэн хүлээн авсан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж дуусах хугацаа дуусахаас өмнө ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ НАРТ ЭРГЭЖ МЭДЭГДЭХ, эсвэл хугацаа хэтэрсэн буюу хадгалалтын горим зөрчсөний улмаас чанар, аюулгүй байдал нь алдагдсан бол ЛАНГУУН ДЭЭРЭЭС ТАТАН АВАХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.