• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ

2019-02-27

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас төлөвлөгөөт бус хяналт хийж Хэрлэн сумын 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэр “Сэртэн” гэх газар хууль бусаар жонш олборлосон 4 иргэнд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээ авч, хууль бусаар олсон орлогыг хураан авч улсын орлого болгон 3.5 тн жоншийг Батноров сумын Засаг даргын дэргэдэх Зөвлөлд шийдвэрлүүлэхээр шилжүүллээ.