• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хөгц мөөгөнцөрөөс сэргийлэх

2019-02-27

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

Хөгц мөөгөнцөрөөс сэргийлэхдээ Та дараах зүйлийг заавал анхаарч байна уу. Үүнд:

1. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөв хадгалж хэрэглэх, хөгцөрч муудсан хүнс хэрэглэхгүй байх;

2. Ажлын байр, гэр орондоо хөгц мөөгөнцөр үүссэн тохиолдолд заавал МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХАНДАЖ, ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН БОДИСООР түргэн хугацаанд устгал хийлгэж байх хэрэгтэй.