• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

01/21 урьдчилан сэргийлэх

2019-02-26

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/21 дугаартай удирдамжийн хүрээнд сургууль, цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээ, өдөр өнжүүлэх зэрэг хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийж байна.