• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Урьдчилан сэргийлэх хяналт

2019-02-26

        Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/23 дугаартай удирдамжийн дагуу эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эмнэлгүүдэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж байна.