• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Малын сэг зэм

2019-02-14

Малын сэг зэмийг яаралтай булж устгах нь халдварт өвчин дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлэх хамгийн найдвартай арга юм.