• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Эрүүл амьдаръя ...

2017-12-08

Хүний биеийн хийн солилцооны 4 хүртэл хувь нь арьсаар явагддаг. Халуун рашаанд орсоноор температурын нөлөө болон азот, хүхэрт устөрөгч, устөрөгч зэрэг хөнгөн элементүүд нь арьсаар нэвчин орж, арьсан дор хуримтлагдан цусанд шимэгдэн орж дархлааны тогтолцоог идэвхижүүлдэг.