• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хоолны хордлого, хордлогот халдвараас таныг хэн нэгэн биш та өөрөө л өөрийгөө хамгаална.

2018-11-15