• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ханиад томуугаас хамтдаа сэргийлье…

2018-10-25

Бага насны хүүхдийг хүйтний улиралд тохируулан хувцаслах нь аливаа өвчин тусах эрсдлээс хамгаална.