• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Гэдэсний халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлье.

2018-10-23

Гэдэсний халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлье.