• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Өндөр хүчдэлийн шугаманд...

2018-10-11

АНХААР !!!

Өндөр хүчдэлийн шугаман дор суурьших болон ажил үйлчилгээ явуулахгүй байхыг зөвлөж байна.