• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Нэгдсэн эмнэлэг

2017-12-05

Нэгдсэн эмнэлгийн хуучин барилгыг нураахтай холбоотой халдваргүйтгэл хийлгэх тухай албан тоотыг Нэгдсэн эмнэлэгт хүргүүлээ.