• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Томуу

2017-12-05

Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлж ажиллах асуудлын талаар аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт албан бичиг хүргүүллээ.