• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

БИДНИЙ ХАЯСАН ХОГ ХЭР УДААН ХУГАЦААНД УСТАЖ ҮГҮЙ БОЛДОГ ВЭ?

2018-07-18

БИДНИЙ ХАЯСАН ХОГ ХЭР УДААН ХУГАЦААНД УСТАЖ ҮГҮЙ БОЛДОГ ВЭ?